Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1903

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Γ΄. 11-12-1864.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σταυρουπόλεως Απόστολος. 08-07-1901.

 2. Ο Σάρδεων Μιχαήλ. 15-07-1901.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Αβύδου Νικόδημος. 19-04-1892.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Παμφίλου Μελισσηνός. 09-11-1897.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Ξανθουπόλεως Ιωάννης. 1899.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Συνάδων Ευγένιος. 27-06-1899.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Περιστεράς Μελέτιος. 12-09-1899.
  Εν Ιωαννίνοις.

 6. Ο Κλαυδιουπόλεως Μιχαήλ. 23-07-1900.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Εφέσου Ιωακείμ, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας. 05-01-1885.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοπος

 1. Ο Ανέων Άνθιμος. 10-07-1883.
  Έδρα Σώκια (Soke).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ειρηνουπόλεως Αρσένιος. 12-08-1901.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ερυθρών Ιωακείμ. 17-11-1902.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 27-09-1865.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοπος

 1. Ο Μοσχονησίων Νεόφυτος. 28-09-1897.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ελαίας Αγαθάγγελος. 18-05-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία Μητροπόλεων.

 1. Ο Αμασείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου.. 27-02-1855.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 2. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 3. Ο Χαλκηδόνος Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 12-03-1867.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 4. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος, υπέρτιμος. 30-06-1867.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 5. Ο Νικομηδείας Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 31-08-1875.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 6. Ο Νικαίας Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 27-07-1877.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 7. Ο Προικοννήσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 30-10-1877.
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 8. Ο Κρήνης Θεόκλητος, υπέρτιμος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).
  Σημείωση: Τον Μάρτιο του 1903 εκδόθηκε ο Πατριαρχικός Τόμος προαγωγής της Ι.Ε. Κρήνης σε Μητρόπολη σύμφωνα με Συνοδική απόφαση της 28-11-1902.

 9. Ο Προύσης Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 04-02-1879.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 10. Ο Κυζίκου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 08-09-1882. (Εκλογή 18-10-1903, από Θεσσαλονίκης).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 11. Ο Φιλαδελφείας Λεόντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 16-03-1886.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 12. Ο Αγκύρας και Κοτυαείου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. -08-1886.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 13. Ο Ικονίου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 23-07-1889.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 14. Ο Πισιδίας Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 03-05-1892.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 15. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 14-03-1893. (Εκλογή 18-10-1903, από Πελαγωνείας).
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 16. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 09-05-1893.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 17. Ο Κυζίκου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 06-06-1893. (+ 13-10-1903).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 18. Ο Καισαρείας Γερβάσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 30-04-1895.
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

 19. Ο Κολωνείας Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 16-05-1899.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

 20. Ο Ροδοπόλεως Γερβάσιος, υπέρτιμος. 06-08-1901.
  Έδρα Λιβερά (Yazlık).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αριστείας Ιερόθεος. 17-12-1900.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Τρωάδος Τιμόθεος, . 08-07-1901.
  Βοηθός της Ι.Μ. Κυζίκου.

 3. Ο Λεύκης Γερμανός. 02-03-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1903): Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ξενίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1903): Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Μαζμανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 30-03-1875.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Μετρών και Αθύρων Ιωακείμ. 20-09-1892.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Σμάραγδος. 27-02-1900.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χαριουπόλεως Φιλόθεος. 02-03-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

 2. Ο Ναζιανζού Γερμανός. 15-08-1903.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 15-02-1870.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 2. Ο Βιζύης και Μηδείας Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 07-06-1875.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 3. Ο Φιλιππουπόλεως Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 14-08-1877.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 4. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 5. Ο Αίνου Λεόντιος, υπέρτιμος. 29-09-1885. (Εκλογή 08-08-1903, από Κασσανδρείας).
  Έδρα (Δεδέ Αγάτς) Αλεξανδρούπολη.

 6. Ο Βάρνης Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 09-03-1886.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 7. Ο Μεσημβρίας Χαρίτων, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 21-09-1886.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 8. Ο Διδυμοτείχου Φιλάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 22-05-1888.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 9. Ο Σηλυβρίας Διονύσιος, υπέρτιμος. 23-10-1888.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 10. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 24-09-1889.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 11. Ο Ξάνθης Ιωακείμ, υπέρτιμος. 14-01-1890.
  Έδρα Ξάνθη.

 12. Ο Μαρωνείας Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 23-02-1892.
  Έδρα Κομοτηνή.

 13. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Ιερώνυμος, υπέρτιμος. 02-04-1892.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 14. Ο Λιτίτσης Νικηφόρος, υπέρτιμος. 30-08-1892.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 15. Ο Γάνου και Χώρας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 20-07-1895.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 16. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 18-02-1896.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ροδοστόλου Άνθιμος. 25-11-1899.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

 2. Ο Σεβαστείας Άνθιμος. 17-09-1900.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

 3. Ο Μυρέων Στέφανος. 31-03-1902.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

 4. Ο Χριστουπόλεως Ιωακείμ. 01-12-1902.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ξάνθης.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. -04-1881. (Εκλογή 18-10-1903, από Νεοκαισαρείας).
Έδρα Θεσσαλονίκη.

Μητροπολίτης

 1. Ο π. Στρωμνίτσης και Πρόεδρος Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιωακείμ. 10-04-1888.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

Επίσκοποι

 1. Ο Κίτρους Θεόκλητος. 06-03-1877.
  Έδρα Κατερίνη Πιερίας.

 2. Ο Καμπανίας Παρθένιος. 22-01-1887.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 3. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Παρθένιος. 08-07-1895.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 4. Ο Αρδαμερίου Δωρόθεος. 10-11-1896.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

θ) Λοιποί των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων Μητροπολίτες.

 1. Ο Βερροίας και Ναούσης Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 06-12-1868.
  Έδρα Βέρροια.

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 07-03-1876.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Μογλενών Ιωαννίκιος, υπέρτιμος. 20-07-1877.
  Έδρα Φλώρινα.

 4. Ο Κασσανδρείας Ιωάννης, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 30-01-1885. (Εκλογή 08-08-1903, από Λέρου).
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 5. Ο Πρεσπών και Αχριδών Άνθιμος, υπέρτιμος. 18-01-1887.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 6. Ο Σερρών Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 29-08-1887.
  Έδρα Σέρρες.

 7. Ο Βοδενών Νικόδημος, υπέρτιμος. 17-03-1891.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 8. Ο Ελευθερουπόλεως Πανάρετος, υπέρτιμος. -02-1892.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 9. Ο Ελασσώνος και Δομενίκου Πολύκαρπος, υπέρτιμος. 06-06-1894.
  Έδρα Ελασσώνα.

 10. Ο Καστορίας Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 25-02-1896.
  Έδρα Καστοριά.

 11. Ο Δεβρών και Βελισσού Πολύκαρπος, υπέρτιμος.06-02-1900.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 12. Ο Σισανίου και Σιατίστης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 14-05-1900.
  Έδρα Σιάτιστα.

 13. Ο Πελαγωνείας Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 11-03-1901. (Εκλογή 18-10-1903, από Μελενίκου).
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 14. Ο  Γρεβενών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 07-10-1901.
  Έδρα Γρεβενά.

 15. Ο Δράμας και Ζιχνών Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 23-05-1902.
  Έδρα Δράμα.

 16. Ο Σκοπίων Φιρμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 15-06-1902. (+ 07-12-1903).
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 17. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 03-11-1902.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 18. Ο Μελενίκου Ειρηναίος, υπέρτιμος. 02-11-1903.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 19. Ο Νευροκοπίου Θεοδώρητος, υπέρτιμος.16-11-1903.
  Έδρα Νευροκόπι (Gotse Delchev).

ι) Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 19-06-1863.
  Έδρα Ιωάννινα.

 2. Ο Παραμυθίας και Φιλιατών Καλλίνικος, υπέρτιμος. 13-04-1880.
  Έδρα Παραμυθιά.

 3. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Λουκάς, υπέρτιμος. 02-02-1886.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 4. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 15-03-1892.
  Έδρα Πρέβεζα.

 5. Ο Βελεγράδων Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 14-02-1893.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 6. Ο Δυρραχίου Προκόπιος, υπέρτιμος. 13-03-1894.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 7. Ο Βελλάς και Κονίτσης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος. 10-03-1896.
  Έδρα Κόνιτσα.

 8. Ο Κορυτσάς Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 19-05-1902.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Βοΐλας.
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ια) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ευμένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 28-12-1886.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 04-02-1879.
  Έδρα Χανιά.

 2. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Διονύσιος. 08-03-1881.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 3. Ο Πέτρας Τίτος. 23-12-1889
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 4. Ο Ιεράς και Σητείας Αμβρόσιος. 28-01-1890.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 5. Ο Λάμπης και Σφακίων Αγαθάγγελος. 17-03-1896.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος (Κισσός Αγίου Βασιλείου).

 6. Ο Αρκαδίας Βασίλειος. 30-06-1902.
  Έδρα Άγιοι Δέκα Ηρακλείου.

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Άνθιμος. 20-07-1903.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Ίμβρου Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 17-12-1877.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 2. Ο Χίου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 26-07-1887.
  Έδρα Χίος.

 3. Ο Μηθύμνης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 04-10-1887.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 4. Ο Σάμου και Ικαρίας Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 25-02-1890. (+ 09-02-1903).
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 5. Ο Καρπάθου και Κάσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 29-04-1890.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 6. Ο Λέρου και Καλύμνου Γερμανός, υπέρτιμος. 27-06-1893. (Εκλογή 08-08-1903, από Αίνου).
  Έδρα Κάλυμνος.

 7. Ο Ρόδου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 24-07-1894.
  Έδρα Ρόδος.

 8. Ο Κώου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 15-12-1896.
  Έδρα Κως.

 9. Ο Μυτιλήνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 18-05-1897.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 10. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Διόδωρος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 20-06-1899.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 11. Ο Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 23-02-1903.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1903): Αρχιμανδρίτης Παΐσιος Φερεντίνος.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1903): Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Βάτικας.
Έδρα Πάτμος.

ιγ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ερσεκίου Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 16-04-1889. (+ 17-02-1903).
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 2. Ο Βόσνης Νικόλαος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 12-07-1892.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Σβορνικίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 27-07-1897.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 4. Ο Βανιαλούκας και Βιχάτσης Ευγένιος, υπέρτιμος. 17-12-1900.
  Έδρα Βανιαλούκα (Banja Luka).

 5. Ο Ρασκοπρεσρένης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 21-01-1901.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 6. Ο Ερσεκίου Πέτρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-05-1903.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

ιδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος ο Η΄. 18-12-1867.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Ζ΄. 13-07-1869.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ο Ε΄. 30-01-1876.

 4. Ο π. Φιλαδελφείας Διονύσιος. περ. 1847.

 5. Ο π. Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854.

 6. Ο π. Ίμβρου Παΐσιος. 22-12-1863.

 7. Ο π. Μεσημβρίας Άνθιμος. 10-05-1867.

 8. Ο π. Ερσεκίου Ιγνάτιος. 27-01-1868.

 9. Ο π. Ελευθερουπόλεως Μακάριος. 02-05-1870.

 10. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

 11. Ο π. Μογλενών Καλλίνικος. 02-04-1872.

 12. Ο π. Νευροκοπίου Νεόφυτος. 24-10-1872.

 13. Ο π. Μαρωνείας Κωνστάντιος. 22-04-1873.

 14. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.

 15. Ο π. Κορυτσάς Χρύσανθος. 15-09-1874.

 16. Ο π. Ανέων Κωνσταντίνος. 02-11-1875.

 17. Ο π. Δρυϊνουπόλεως Γρηγόριος. 28-11-1876.

 18. Ο π. Προικοννήσου Βενέδικτος. 18-06-1877.

 19. Ο π. Κώου Παύλος. 21-09-1880.

 20. Ο π. Βόσνης Σάββας. 29-03-1881. (+ 10-02-1903).

 21. Ο π. Δισκάτης Ιωαννίκιος. 30-10-1882.

 22. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νείλος. 28-08-1883.

 23. Ο Λαμψάκου Γεννάδιος. 03-11-1885.

 24. Ο π. Μελενίκου Κωνσταντίνος. 13-06-1887.

 25. Ο π. Νικοπόλεως και Πρεβέζης Γαβριήλ. 18-10-1887.

 26. Ο π. Δεβρών και Βελισσού Άνθιμος. 21-05-1888.

 27. Ο π. Μεσημβρίας Γεννάδιος. 14-01-1890.

 28. Ο π. Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιλαρίων. 18-03-1890.

 29. Ο π. Νευροκοπίου Νικόδημος. -11-1895. (Παραίτηση 07-08-1903).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.